Антибактеріальна терапія в акушерстві: накази, рекомендації, практика.

6-7 травня 2021 р.  відбувся міжнародний медичний конгрес «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки».

 Організатори конгресу:

• ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»;

• Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.

Тематика основних науково-практичних напрямків конгресу охопила акушерство, онкогінекологію, ендокринну гінекологію, невідкладні стани в акушерстві та гінекології, репродуктивну медицину та багато інших.

 В секції «Невідкладні стани в акушерстві» особливу увагу учасників привернула доповідь к.м.н. Титаренко Н.В. : «Антибактеріальна терапія в акушерстві: накази, рекомендації, практика».

Було розглянуто сучасні виклики антибіотикотерапії, раціональне використання антибіотиків на підставі сучасних рекомендацій щодо антибіотикотерапії в акушерстві ,  шляхи подолання антибіотикорезистентності. 

 Зокрема, в лікуванні  сепсису застосування Меропенему та Ванкоміцину, серед інших антибіотиків,  ґрунтується  на SOMANZ Sepsis Guidelines 2017. До того ж, Ванкоміцин розглядається як препарат вибору  при виявленні MRSA в якості збудника патологічного процесу.

 А з огляду на ESKAPE – парадигму, застосування Колістину у випадку Гр-негативного сепсису є раціонально обґрунтованим.

 В складних клінічних випадках життєрятуюча стратегія будується на поєднанні Тайгецикліну та Меропенему. 

Детальніше з матеріалами доповіді можна ознайомитися за допомогою відеозапису виступу.