Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю

 «Питання сучасної анестезіології, інтенсивної терапії та терапії болю: думка експертів»

14-15 травня 2021 р.  відбулася цікава та насичена наукова подія, яка поєднала анестезіологів, хірургів, дитячих анестезіологів та спеціалістів інших галузей.

 Організаторами конгресу виступили:

• Запорізький державний медичний університет;

• ДЗ Запорізька медична академія післядипломної освіти.

Тематичні напрямки  конгресу охопили медицину болю та реґіонарну анестезію,  актуальні питання інтенсивної терапії  та багато інших.

 Увагу  учасників до проблеми ускладнень COVID-19 та шляхів їх подолання привернув  проф.  В.І. Черній у своїй доповіді  : Нозокоміальна пневмонія. COVID-19. Вентилятор-асоційована пневмонія

Раціональне використання антибіотиків на підставі сучасних рекомендацій та подолання антибіотикорезистентності  формують раціональний підхід до антибіотикотерапії в практиці інтенсивіста. 

 Зокрема, в лікуванні  ВАП (вентилятор-асоційованої пневмонії) застосування Меропенему, Іміпенему/циластатину та Ванкоміцину, серед інших антибіотиків,  ґрунтується  на рекомендаціях IDSA/ATS.

 Ті ж рекомендації вказують на застосування Ванкоміцину  при ідентифікації MRSA в якості збудника патологічного процесу.

ESKAPE – парадигма вказує на застосування Колістину у випадку Гр-негативного сепсису. Особливістю Колістину є його ефективність при патологічних процесах, спричинених мультирезистентними Гр-негативними збудниками.

Ускладнення пневмонії інвазивним легеневим аспергілльозом є прямим показом до застосування Вориконазолу у формі ін’єкцій або таблеток.

Ознайомтеся  з матеріалами доповіді у відеозаписі.