РАК У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ - ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ, СКРИНІНГУ, ЛІКУВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Мультидисциплінарний конгрес з міжнародною участю. Україна, 20 – 29 травня 2021.

 

Злоякісні пухлини є четвертою за значимістю причиною смерті в цій віковій групі після нещасних випадків, травм та самогубств. Це основна причина смерті від хвороб серед молодих жінок і чоловіків, яка поступається тільки серцево-судинним захворюванням.

За останні роки в Україні частота раку молочної залози, недрібноклітинного раку легені, шийки та тіла матки, яєчників, щитовидної залози, яєчок, товстого кишківника, нирок, ходжкінских і неходжкінських лімфом, меланоми, саркоми м'яких тканин і кісток в цій віковій групі продовжує збільшуватися.

Рак у молодих людей відрізняється від пухлин в літньому віці клінічними симптомами, гістологією, молекулярною біологією, прогнозом і показниками виживаності. Деякі види новоутворень у молодих можуть мати унікальні генетичні та біологічні особливості, що впливає на тактику профілактики, ранньої діагностики, скринінгу, терапії і реабілітації хворих після завершення лікування.
Проведення протипухлинних заходів у молодих чоловіків і жінок є особливо складним завданням і відрізняється як від методів дитячої онкології, так і від лікування вікових пацієнтів.

Дуже важливо оцінити ризики для здоров'я, які виникають після завершення радикального лікування. Пізні ефекти можуть проявлятися порушенням фертильності (як у жінок, так і у чоловіків), підвищенням частоти розвитку другого раку в більш пізньому віці, кардіальними і легеневими захворюваннями, проблемами зі слухом і зором, остеопорозом, ендокринної недостатністю.

Олексій Олексійович Ковальов
професор, зав. каф. онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», експерт МОЗ України
м. Запоріжжя

«Ескалаційна терапія раку молочної залози - нова парадигма лікування та оптимальні комбінації» - саме таку назву має доповідь О.О.Ковальова,  в якій пропонуються сучасні підходи до лікування раку молочної залози та місце Еверолімусу у вказаній парадигмі.