Науково‑практична конференція з міжнародною участю «Нові можливості та невирішені питання в гематології»

 

За ініціативи Громадської організації «Асоціація гематологів України» 19-21 травня у
м. Київ відбулася науковопрактична конференція з міжнародною участю «Нові можливості та невирішені питання в гематології». Спікерами були як провідні українські фахівці, так і запрошені іноземні гості. Окремої уваги заслуговує доповідь Eleftheria Hatzimichael (Греція) MD, PhD Assistant Professor of Haematology Faculty of Medicine, School of Health Sciences

University of Ioannina «Леналідомід, помалідомід – сьогодення та майбутнє лікування множинної мієломи».

Множинна мієлома (ММ) – злоякісне неопластичне захворювання, яке характеризується надмірною проліферацією моноклональних плазматичних клітин у кістковому мозку із появою моноклонального парапротеїну у сироватці крові або сечі, зниженням рівня нормальних імуноглобулінів і деструктивними змінами у кістках. Відмічаються індивідуальні відмінності у відповіді на терапію та виживаності пацієнтів, які отримують однакове лікування. 

У своїй доповіді, професор Eleftheria Hatzimichael,  висвітлює терапевтичні можливості використання імуномодуляторів та інгібіторів протеасом в лікуванні множинної мієломи. 

  • Системи стадіювання та критерії постановки діагнозу MM.

  • Новітні схеми терапії, на основі клінічних досліджень,  котрим надається перевага.
  • Оновлені рекомендації Національної онкологічної мережі США NCCN (2021)
    та Європейського товариства медичної онкології (ESMO).
  • Результати рандомізованого  дослідження III фази SWOG S0777 (B.G. Durie et al., 2017)
  • Критерії відповіді мієломи на лікування, переглянуті на основі нових критеріїв Міжнародної робочої групи з питань лікування мієломи (IMWG).
  • Терапевтичні можливості при рецидивуючій і рефрактерній множинній мієломі. 
  • Ефективність лікування хворих на ррММ як у великих дослідженнях, так і в клінічній практиці. Наукові підстави для створення потрійних схем терапії з іншими агентами, нові комбінації.
  • Результати клінічного рандомізованого дослідження III фази OPTIMISMM (P. Richardson et al., 2018) результати клінічного рандомізованого дослідження III фази MM-003 (M.A. Dimopoulos et al., 2015).

 

Можливісь використання імуномодуляторів ІІІ-покоління, як «терапії порятунку» з контрольованим профілем безпеки дозволить забезпечити пацієнтів тривалою гематологічною відповіддю при хорошій переносимості препарату.