Роль передопераційного використання дутастериду у зменшенні кровотеч під час трансуретральної резекції простати: систематичний огляд та метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень

Yudhistira PradnyanKloping  et al., The role of preoperative dutasteride in reducing bleeding during transurethral resection of the prostate: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Asian Journal of Urology. Available online 8 June 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214388221000485

 

Кровотеча є одним з найпоширеніших ускладнень трансуретральної резекції простати (ТУРП). Попередні дослідження вказують на те, що застосування дутастериду перед операцією може зменшити періопераційну кровотечу. Автори прагнули оцінити ефективність передопераційного лікування дутастеридом у пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, яким проведено ТУРП, шляхом метааналізу відповідних рандомізованих контрольованих досліджень (РКД).

 У жовтні 2020 року було здійснено комплексний пошук літератури за допомогою електронних баз даних, включаючи Medline, Cochrane library, Google scholar , які оцінювали роль дутастериду перед ТУРП.

Результати

Всього було проаналізовано 11 рандомізованих клінічних досліджень (РКД). Пацієнти, які отримували дутастерид, мали меншу частоту  зниження рівня Hb (MD* 1,10, 95% довірчий інтервал [ДІ] від 1,39 до -0,81, p  <0,00001). Дутастерид також значно скоротив час операції (MD -1,79, 95% ДІ від -2,97 до -0,61, p  = 0,003) та частоту трансфузій після операцій (OR 0,34, 95% ДІ 0,15-0,77, p  = 0,009) порівняно з контрольною групою . 

Висновок

Передопераційне призначення дутастериду здатне зменшити кровотечу під час ТУРП, про що свідчать менша частота зниження рівня Hb, нижча частота трансфузій та коротша тривалість оперативних втручань.

 

*Mean Difference (MD)  -  середня різниця