Порівняльна ефективність препаратів хворобомодифікуючої терапії при лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом.   

 

 Розсіяний склероз — одне з найпоширеніших захворювань нервової системи, яке є основною причиною інвалідності в осіб молодого віку (Волошин П.В. та співавт., 2006; Волошина Н.П. та співавт., 2013). Захворювання розвивається у віці 20–40 років та частіше відмічається у жінок. Якість життя пацієнтів через медико-соціальні прояви захворювання значно знижується.

 

Так, без специфічного патогенетичного лікування через 10 років від початку захворювання більше ніж 80% хворих змушені змінити роботу, при цьому у 50% пацієнтів виникають труднощі при виконанні професійних обов’язків, а 35% здатні пересуватися лише зі сторонньою допомогою. Через 15 років від початку захворювання можуть пересуватися тільки зі сторонньою допомогою 60% пацієнтів, а через 25 років 75% хворих помирають. Проблема розсіяного склерозу також надзвичайно актуальна в Україні (Шевчук В.І. та співавт., 2016).

 

Утримання пацієнтів на тривалій терапії — один із найважливіших чинників ефективності терапії (зниження кількості загострень, зменшення їхньої тяжкості, уповільнення прогресування неврологічного захворювання). 

Пропонуємо Вашій увазі закордонний досвід використання нового для України препарату першої лінії хворобомодифікуючої терапії - диметилфумарату (ДМФ) у порівнянні з іншими препаратами. Його опубліковано в журналі «Здоров’я України» №2 за 2021 рік.