kovalev foto person likuvannia

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Вы держите в руках программу конференции «Диагностика, скрининг, профилактика и персонифицированное лечение рака молочной железы».
За последние годы количество публикаций в этой области научных знаний лавинообразно нарастает и иногда бывает трудно разобраться в направлении основных тенденций, которые будут определять развитие современной онкологии в ближайшие годы. Потребовалось почти 100 лет, чтобы изменить парадигму хирургического лечения рака молочной железы и 50 лет, чтобы осознать преимущества персонифицированной терапии перед эмпирическим лечением. Новые научные направления постгеномной эры в ближайшее время полностью изменят ландшафт клинической онкологии.
Сегодня рак бросает нам вызов не только как биологическая, но и как социальная проблема. В Украине требуют решений многие вопросы, связанные с организацией онкологической помощи населению в условиях медицинской реформы.
Уверен, что наша конференция позволит получить ответы на многие поставленные вопросы.

Заведующий кафедрой онкологии
ГУ «ЗМАПО МОЗ Украины»
                                                                              д. мед. наук, профессор А.А. Ковалев

ДІАГНОСТИКА, СКРИНІНГ, ПРОФІЛАКТИКА І ПЕРСОНІФІКОВАНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запоріжжя, 12-13 жовтня
Концертний зал ім. М.І. Глінки
(адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний 183)

Церемонія відкриття - (10:00 - 11:15)

Вітальне слово:

Виконуюча обов’язків Міністра Охорони Здоров’я України пані У. Супрун

Ректор ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» академік НАМН України, професор О.С. Никоненко

Ректор Запорізького державного медичного університету, професор Ю.М. Колеснік

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, академік НАМН України, професор В.Ф. Чехун

Ректор Національного Донецького медичного університету, голова Асоціації онкологів України, академік АМН України, професор Ю.В. Думанський

Директор Національного інституту раку МОЗ України, професор Е.О. Колеснік

Депутат Верховної Ради України, член комітету ВР з питань охорони здоров’я К.В. Яриніч

Відеозвернення до делегатів конференції
Професор Т.Г. Білинский
Хіміотерапевт Пивнюк Валентина Михайлівна

Презентація 1-го номера журналу “Сучасна онкологія”
К. Котенко, головний редактор тематичного номера “Здоровье Украины. Онкология”

Відкриття конференції (11:15 - 12:00)
«Рак молочної залози в XXI столітті: від емпіричної терапії до молекулярної біології і персоніфікованого лікування. Анонс доповідей конференції» - професор О.О. Ковальов

Ланч і кава-брейк (12:00-12: 30)

I Пленарне засідання (великий зал) - 12:30 - 17:30

Ендокринна терапія, гормонорезистентність раку молочної залози: механізми та шляхи подолання12:30 - 14:45
Головуючі: академік В.Ф. Чехун, академік Ю.В. Думанський, професор О.О. Колеснік

Гормонорезистентність раку молочної залози: механізми та шляхи подолання - Ковальов О.О. (Запоріжжя) - 30 хв

Understanding Palbociclib Management: Science and Art - Jiveliouk Irina. Head breast Cancer Unit. Assuta Medical centers. Tel Aviv. Israel (Тель Авів) - 30 хв

Палбоцікліб - перші теоретичні и практичні підсумки - Шпарик Я.В. (Львів) - 30 хв

Роль медикаментозної оваріальної супресії у хворих на рак молочної залози пременопаузального віку - Тимовська Ю. О. (Київ) - 20 хв

Ендокринна терапія РМЗ в менопаузі: сучасні стандарти - Зотов О.С. (Київ) - 20 хв


Анти-HER / 2 терапія раку молочної залози 15:00 - 16:00
Головуючі: проф. І.М. Бондаренко, проф Т.Г. Феціч, проф О.С. Дудніченко

Неоад'ювантна терапія HER / 2 (+) раку молочної залози - Смоланка І.І. (Київ) - 20 хв

Ад'ювантна терапія HER / 2 (+) раку молочної залози - Анікусько М.Ф. (Київ) - 20 хв

Лікування агресивних (HER + та ER-/HER-) форм раку молочної залози: перспективи таргетної і імунотерапії - Ковальов О.О. (Запоріжжя) - 20 хв


Хіміотерапія і гормонотерапія раку молочної залози 16:00 - 17:00
Головуючі: І.Й. Галайчук, В.П. Баштан, Я.В. Шпарик

Роль алкілюючих агентів у терапії раку молочної залози - Смоланка І.І. (Київ) - 20 хв

Роль інгібіторів мікротрубочок в терапії раку молочної залози: чи всі таксани однакові - Ковальов О.О. (Запоріжжя) - 15 хв

Традиції та інновації ендокринотерапії раку молочної залози: роль інгібіторів ароматази - Зотов О.С. (Київ) - 15 хв

Порушення і корекція кісткового метаболізму у хворих на рак молочної залози, які отримують терапію інгібіторами ароматази - Тимовська Ю.О. (Київ) - 30 хв


II Пленарне засідання (великий зал) - 17:00 -18:30
Роль патоморфології та молекулярної візуалізації в класифікації, діагностиці та лікуванні раку молочної залози
Головуючі: проф. С.В. Клименко (Київ), к.м.н. О.О. Селезньов

Важливість контролю якості визначення прогностичних і предиктивних маркерів в раках молочної залози для клінічного онколога - О. O. Селезньов - 15 хв

Роль молекулярного профілювання в лікуванні хворих на рак грудної залози - Dr. Yesim Eralp - Туреччина, Стамбул - 30 хв

Застосування молекулярно-генетичних досліджень для виявлення спадкової схильності до раку молочної залози і персоніфікації терапії - Д.О. Шапочка (Київ) - 15 хв

Рідинна біопсія пухлини на основі визначення циркулюючої пухлинної ДНК - С.В. Клименко (Київ) - 15 хв

«Рідинна біопсія»: прогностичне і предиктивне значення циркулюючих пухлинних клітин - О.О. Ковальов, Т.В. Грудинська (Запоріжжя) - 15 хв

I Секційне засідання 12:30 - 14:00 (малий зал)
Симпозіум: «Рак молочної залози очима гінеколога: профілактика, скринінг, реабілітація»
Головуючі: чл-кор АМН України, професор Т.Ф. Татарчук Т.Ф., професор Н.С. Луценко

Замісна гормональна терапія і здоров'я жінок в постменопаузі: переваги та ризики - Т.Ф. Татарчук - 30 хв

Профілактика доброякісних передпухлинних захворювань молочної залози з високим ризиком розвитку інвазивного раку - Н.М. Волошина (Запоріжжя) - 20 хв

Основні моделі та принципи скринінгу раку молочної залози в рамках проекту “Онкопревенція у Львівській області” - О.В. Тріль (Львів) - 20 хв

Скринінг раку молочної залози з використанням теплового потоку та температури поверхні шкіри – І.Д. Постевка (Чернівці) – 15 хв

Реабілітація хворих на рак молочної залози, які завершили радикальне лікування - С.М. Пащенко (Запоріжжя) - 20 хв


II Секційне засідання 14:15-16: 30 (малий зал)
Хірургічне лікування раку молочної залози
Головуючі: професор І.І. Смоланка (Київ), М.Ф. Анікусько (Київ)

Принципи хірургічного лікування раку молочної залози ранніх стадій – І.І. Смоланка - 30 хв

Реконструктивна хірургія після радикальної резекції: первинно-відновлювальні та відстрочені операції –М.Ф. Анікусько - 30 хв

Онкопластична хірургія раку молочної залози (ліпографтінг): можливості та перспективи – А.В. Жигулін А.В. - 30 хв

Вторинна лімфадема: боротьба за якість життя – О.В. Савенков - 30 хв


III Секційне засідання 16:45-18:30 (малий зал)
Роль променевої терапії в лікуванні раннього і метастатичного раку молочної залози
Головуючі: професор В.С. Іванкова, професор Л.А. Сивак

Променева терапія в комплексному лікуванні раку грудної залози –В.С. Іванкова, (Київ) - 20 хв

Сучасний погляд на променеву терапію раку молочної залози –С.П. Одарченко, Н.М. Серьогіна (Кропивницький) - 20 хв

Використання новітніх методів радіотерапії та радіохірургії в лікуванні раку молочної залози – Л.В. Матвієвська (Київ) - 20 хв

Особливості променевої терапії раку молочної залози з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів, варіанти планування – Н.В. Скляр, О.І. Балашова (Дніпро) - 20 хв

Запитання і дискусія:
1. Сучасні протоколи променевої терапії в умовах державної та приватної онкологічних клінік
2. Особливості променевої терапії раку молочної залози після первинної хірургічної реконструкції


Закінчення пленарних і секційних засідань 1-го дня конференції
Концерт симфонічного оркестру (19:30 - 20:00)
Дружня вечеря (20:00 - 22:00)


Запоріжжя, 13 жовтня
Концертний зал ім. М.І. Глінки

09:00 - 13.00 (великий зал)
Засідання правління Асоціації онкологів України: політика національної охорони здоров'я в області онкології
Засідання РПК України
Головуючі: Ю.В. Думанський, К.В. Яриніч, А.П. Безносенко

Запрошені представники МОЗ України, представники Верховної Ради України, члени Асоціації онкологів України, організатори охорони здоров'я, керівники онкологічних установ, завідувачі кафедр онкології, головні обласні експерти за фахом «Онкологія», представники громадських організацій, представники фармацевтичних компаній.

Питання для обговорення:

  • Майбутнє онкологічної служби України в умовах медичної реформи
  • Доступність сучасної онкологічної допомоги в Україні: державні і приватні онкологічні клініки - загальні цілі або конфлікт інтересів?
  • Протипухлинне лікування: світові або національні стандарти?
  • Клінічні дослідження та інновації в онкології
  • Правові питання захисту онкологічних пацієнтів і лікарів в Україні
  • Інше

13:00 – 13:30 (великий зал)
Засідання РПК України
Головуючий – академік Ю.В. Думанський
Запрошені члени РПК України
Розгляд та затвердження наукових тем

IV Секційне засідання - 10:00 - 11:50 (малий зал)
Протипухлинні антиметаболіти та їх роль в терапії раку
Головуючі: Р.І. Верещако, О.С. Дудніченко

Протипухлинні антиметаболіти: історія і ефективність – О.О. Ковальов (Запоріжжя) - 20 хв

Можливості медикаментозного лікування недрібноклітинного раку легень – Я.В. Шпарик (Львів) - 30 хв

Роль інвазивної і неінвазивної діагностики раку легень у визначенні лікувальної тактики - Р.І. Верещако (Київ) -30 хв

Можливості пеметрекседу в хіміотерапії недрібноклітинного раку легень – О.С. Дудніченко (Харків) - 30 хв


Оголошення резолюції конференції
Закінчення наукової програми конференції